Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Černé a Čertovo jezero

Šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na území České republiky. Patří mezi ně také Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero vyhlášená v prosinci roku 1933.
Černé jezero je největší (18,4 ha), nejhlubší (40,6 m) a také nejníže položené (1008 m n. m.) jezero na české straně Šumavy. Tmavé zbarvení jeho hladiny je způsobeno odrazem okolních hustých lesů a asi 9 metrů silnou vrstvou kalu, který je tvořen pylem z okolních jehličnanů, ukládajícím se zde několik tisíciletí. Nad Černým jezerem se vypíná 320 metrů vysoká Jezerní stěna. Jezero nemá žádný viditelný přítok, napájí ho četné podzemní prameny, které vyvěrají při úpatí Jezerní hory. Voda z jezera odtéká Černým potokem do Úhlavy, která dále ústí do Berounky, pak jako Vltava a Labe míří do Severního moře.
Technickou památkou je první přečerpávající vodní elektrárna na území Československa z let 1929-30. Ta byla postavena hluboko pod hrází Černého jezera a je doposud v provozu, navíc se zachovalým původním zařízením.
Čertovo jezero je se svoji rozlohou 10,3 ha druhé největší ledovcové jezero v České republice. Leží v nadmořské výšce 1028 m, místy dosahuje hloubky až 37 metrů. Nad západním a severozápadním břehem jezera ční 313 m vysoká stěna Jezerní hory. Čertovo jezero napájí dva malé potůčky. Vody Čertova jezera odvádí Jezerní potok do Železného potoka. Ten dále ústí do řeky Řezná, která se později vlévá do Dunaje a ten po dlouhé cestě odvádí vody až do Černého moře.
Velký nález byl v Čertově jezeře zaznamenán roce 1964, kdy tým potápěčů pod hladinou objevil bedny s výbušninami jako pozůstatek po německých vojscích z druhé světové války. Ihned po tomto nálezu byly třaskaviny zneškodněny přímo na břehu jezera. Výbuch po sobě zanechal 2,5 metrový kráter o průměru 5 metrů.
Příkré skalní stěny u Černého a Čertova jezera jsou jediným místem na Šumavě, kde každoročně vznikají sněhové laviny. Mezi oběma jezery probíhá hlavní evropské rozvodí. Koupání v jezerech je přísně zakázáno, pohyb v rezervaci je návštěvníkům umožněn pouze po turisticky značených cestách. Rezervace je celoročně volně přístupná pouze pěším turistům, jízda na kole je zde zakázána. Nejbližší autobusovou a vlakovou zastávku najdete ve Špičáku (cca 2,2 km), nejbližší parkoviště je ve Špičáckém sedle.
nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet