Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Chalupská slať

V první zóně NP Šumava u obce Borová Lada – Svinná Lada se nachází Chalupská slať, přechodové rašeliniště na rozloze 137 ha. V jeho jižní části se dochovalo rašelinné jezírko, které je díky své rozloze 1,3 ha při hloubce 1,5 metru největším v České republice. Po povalovém chodníčku tímto územím vede naučná stezka dlouhá 260 metrů doprovázená informačními tabulemi. Dříve byla Chalupská slať na velké ploše cca 50 hektarů zasažena těžbou rašeliny.
Tato slať se od většiny šumavských slatí odlišuje, jelikož se vyvíjela v místech s nižší nadmořskou výškou, vyššími průměrnými ročními teplotami a rovněž tak s menším úhrnem vodních srážek. Chalupská slať představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vytvořenými podél Vltavy a Křemelné a horskými vrchovišti z náhorní plošiny Šumavských plání.
Na Jezírku Chalupské slatě se vyskytují plovoucí ostrůvky s typickou rašelinnou vegetací. Ze vzácné květeny na nich roste například masožravá rosnatka okrouhlolistá, blatnice bahenní, ostřice chudá a další. V letních měsících na těchto ostrůvcích nacházejí bezpečné útočiště kachny divoké, které si zvykly na přítomnost člověka.
Chalupská slať je celoročně volně přístupná právě po naučné stezce, nejbližší autobusovou zastávku najdete relativně blízko, ve vzdálenosti asi 300 metrů. Výhodou této lokality je rovněž přítomnost informačního střediska, v jehož blízkosti je také parkoviště.
nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet