Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Horská Kvilda

Jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v České republice leží na úpatí Antýglu (1253 m) asi 17 km západním směrem od Vimperka. Pro letní i zimní turistiku jsou doslova úchvatná stylová šumavská stavení, roztroušená na horské louce po obou stranách Hamerského potoka, obec je ideálním výchozím turistickým místem a to po celý rok. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském. Obec se rozprostírá v Národním parku Šumava u hranice Plzeňského a Jihočeského kraje.
První zmínky o této horské osadě sahají do 14. století a Horská Kvilda je spojována s existencí tzv. horní větve Zlaté stezky, vedoucí z bavorského Pasova do Kašperských Hor. Zbytky sejpů, jak se nazývají haldy přetěženého zlatonosného písku, u Hamerského potoka jsou jasným dokladem rýžování zlata ve středověku. Obyvatelé osady se živili především těžbou dřeva, rašeliny a dále drobným zemědělstvím a sklářstvím.
Za povšimnutí jistě stojí socha známého lidského obra, zvaného Rankl - Sepp. Tento šumavský silák, vlastním jménem Josef Klostermann, se narodil 16. ledna 1819 jako prvorozený syn králováckého svobodného sedláka na nedaleké samotě Ranklov u Zlaté Sudny. Byl známou postavou v širokém okolí, především pro svoji srdečnou povahu a obrovskou sílu.
V dobách největšího rozvoje Horské Kvildy zde žilo až 600 obyvatel, oproti dnešním několika desítkám obyvatel. Zásadní vliv pro rozvoj obce měla druhá světová válka a především poválečný odsun německého obyvatelstva

Turistika – okolí Horské Kvildy je typické především četným výskytem slatinišť a mokřadů. Pro turisty je zpřístupněna např. Tetřevská slať či Jezerní slať s vyhlídkovou věží a naučnou stezkou. Krásná výletní trasa přímo z Horské Kvildy vede údolím Hamerského potoka, nad nímž majestátně ční dominantní hora zvaná Sokol (Antýgl). Dále se můžete napojit na naučnou stezku Vchynicko-Tetovský plavební kanál a naučnou stezku Povydří. To je mezi návštěvníky Šumavy velmi oblíbená stezka, vedoucí podél divoké horské říčky s obrovskými balvany a peřejemi. Asi 11 km jižně od Horské Kvildy, v pohraničním pásmu Šumavy, se nachází Pramen Vltavy – prameniště nejdelší české řeky.
Cykloturistika – zdejší cyklistické trasy jsou poměrně často vedeny souběžně se stezkami pro pěší turisty. Nabízejí se zde mírné terény pro výjezdy rodičů s menšími dětmi (zejména Horská Kvilda ~ Filipova Huť ~ Kvilda ~ Horská Kvilda), ale na druhé straně i fyzicky náročné celodenní trasy pro zdatnější cykloturisty (například Horská Kvilda ~ Modrava ~ Tříjezerní slať ~ Poledník ~ Plavební kanál ~ Antýgl ~ Horská Kvilda).
Běžky – v okolí Horské Kvildy patří šumavské pláně k velmi oblíbeným a vyhledávaným oblastem pro běžecké lyžování. Trasy jsou zde stejně jako na ostatním území národního parku Šumava v sezóně strojově upravovány a pečlivě značeny. Lyžařský terén je vhodný nejen pro špičkové lyžaře, ale i pro menší děti a začátečníky.
nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet