Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Jezero Laka

Nejmenším jezerem, zato ale nejvýše položeným (1096 m), na české straně Šumavy je Laka (2,53 ha). Název Laka pravděpodobně pochází ze staročeského slova mlaka, což znamená močál nebo bažina, další variantou může být latinské slovo lacus, které označuje jakoukoliv stojatou vodu, která je napájena svými přítoky.
Na rozdíl od ostatních šumavských ledovcových jezer majících kamenitá dna více či méně zanesená kalem z okolních lesů, na dně jezera Laka není žádná známka po souvislém kamenném povrchu. Namísto toho je zde vrstva rašeliny. Charakteristické pro toto jezero jsou rovněž plovoucí rašelinné ostrůvky, zpravidla porostlé rašeliníkem, suchopýrem, borůvčím a ostřicí. Hráz jezera byla ve 20. století dvakrát zvýšena a navíc doplněna stavidlem, které regulovalo průtok vytékající vody. Vypouštěná voda se využívala pro plavení dřeva a také k pohonu strojů ve sklárnách v Nové a Staré Hůrce.
Jezero leží 3,5 km západně od Prášil na území Národního parku Šumava. Pro svoji polohu pod horou Debrník (1336 m - též nazývanou Plesná), bývá někdy označováno názvem Pleso. Laka zarůstá vegetací a postupně přechází na zrašelinělý močál, což bylo v 19. století hlavním důvodem ke zvyšování hráze. Maximální hloubka jezera činí 3,9 m, což je nejméně ze všech šumavských jezer, průměrná hloubka činí 1,4 m. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Křemelné.
Vodní plocha rozmanitého jezera Laka, stejně jako jeho blízké okolí, posloužilo například i filmařům v létě roku 1947 k natočení exteriérů pro film Divá Bára.
Jezero Laka je celoročně volně přístupné po značených turistických stezkách, nejbližší autobusová zastávka Prášily-Nová Hůrka je vzdálená cca 5,5 km (Železná Ruda - cca 10,3 km), nejbližší vlakovou zastávku najdete v Železné Rudě – centrum - cca 10 km. Parkování pro svůj výlet najdete volně nebo na parkovištích v obci Železná Ruda - cca 10 km po červené stezce  nebo v obci Nová Hůrka - cca 5 km po modré stezce.

Z Nové Hůrky:
- po „modré“ (4,4 km) - parkoviště v Nové Hůrce – bývalá Hůrka – Jezero Laka
- přístup vhodný i pro cyklisty

Ze Železné Rudy:
- po „zelené“ (1,4 km) - Železná Ruda – Debrník;
- po „červené“ (8,1 km) - křižovatka Debrník – Zámecký les – Pod Polomem – Nad Polomem – Vodní kanál - Jezero Laka
- celková délka   9,5 km

Okruh z Prášil:
- po „žluté“ (3,6 km) – Prášily – Gsenget;
- po „červené“ (4,8 km) - Gsenget – Zlatý stoleček – Jezero Laka;
- po „modré“ (1,6 km) - Jezero Laka – bývalá Hůrka;
- po „žluté“ (3,2 km) - bývalá. Hůrka – Vysoké Lávky;
- po „zelené“ (2,7 km) - Vysoké Lávky – Formberk – Prášily
- celková délka   15,9 km

Pro cyklisty ze Železné Rudy:
trasa - Železná Ruda – Debrník – Zámecký les – Pod polomem – Nad Polomem – Rudská křižovatka – bývalá Hůrka – Jezero Laka
- celková délka   12,5 km

Pro cyklisty z Prášil:
trasa - Prášily – Prášilský potok (asi 3,2 km po silnici směr Hartmanice) – Vysoké Lávky – bývalá Hůrka – Jezero Laka
- celková délka   9,7 km

nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet