Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Kašperské Hory

Kašperské Hory jsou z minulosti známé především těžbou zlata. Královské horní město leží nad údolím řeky Otavy, 10 km jihovýchodním směrem od Sušice, na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je významným centrem turistiky, Národní park je vzdálen pouhé 2 km.
Hornická osada nesla původní název Reichenstein a vznikla na přelomu 13. a 14. století, na místě dnešního kostela sv. Mikuláše. K nejbohatším v českém království patřil právě zdejší zlatonosný revír, o čemž svědčí i název z německého „am reichen Stein” (u bohaté skály). Za panování Jana Lucemburského byla osada povýšena na horní město. V roce 1345 bylo město za vojenskou pomoc králi osvobozeno od placení cla a mýta. Král Karel IV. nechal k městu zřídit obchodní stezku z bavorského Pasova vedoucí přes Freyung a Kvildu, tzv. Horní Zlatou Stezku. V blízkosti města dal pak v letech 1356 - 1361 postavit hrad Karlsberg (Kašperk). Jeho úkolem bylo chránit zemskou hranici, zlaté doly a také obchodní cestu. V roce 1538 povolil Ferdinand I. spolu s právem pečetit červeným voskem i trhy, které se konaly každý týden v sobotu a dva výroční jarmarky v délce 8 dnů. V roce 1584  bylo město povýšeno na královské císařem Rudolfem II. a v roce 1617, kdy koupilo hrad Kašperk, začalo používat dnešní název Kašperské Hory (Bergreichenstein). Těžba zlata začala postupně upadat koncem 16. století a byla nahrazována obchodem, sirkařstvím, sklářstvím a chovem dobytka. V roce 1777 byly práce v dolech zastaveny.
Mezi turistické zajímavosti patří místní radnice na náměstí, původně renesanční dům byl na radnici přestavěn kolem roku 1597. Koncem 17. století bylo průčelí spojeno třemi barokními štíty. V přízemí i prvním patře se dochovaly klenuté místnosti a cely bývalého vězení. Dominantou náměstí je arciděkanský kostel sv. Markéty, pozoruhodné jsou zde i historické domy č. p. 11, 14 a 17 se středověkými jádry, stejně jako muzeum Šumavy či muzeum historických motocyklů. V areálu hřbitova najdete kostel sv. Mikuláše, v jeho těsné blízkosti pak kapli sv. Anny.
Na jižním okraji města při cestě do Amálina údolí narazíte na kostel Panny Marie Sněžné, který byl postaven v letech 1850 –1867 kvůli velkému počtu návštěvníků mariánských poutí. Vedle kostela Panny Marie Sněžné stojí kaple Panny Marie Klatovské, tzv. Grantl. Jde o poutní kapli ze 17. Století, jež byla přestavěna v roce 1816. U stěny vyvěrá pramenem, jehož voda byla prohlašována za léčivou.
Při polní cestě na úpatí šibeničního vrchu se nachází další zajímavost – kamenný pranýř. Po ztrátě své funkčnosti byl kolem roku 1800 přenesen za město a upraven na boží muka. Pochází z roku 1630 a původně stával na náměstí jižně od kostela. V minulosti byl odsouzenec připoutáním k pranýři zbaven cti a mohl být trestán mrskáním, uříznutím uší a jazyka, useknutím ruky či vypálením cejchu.
Kašperské Hory jsou rovněž dějištěm románů Karla Klostermanna, jehož otec zde působil jako lékař a starosta kašperskohorského okresu a v roce 1875 zde i zemřel.
S historií kutání zlata v Kašperských Horách turisty seznámí 7,5 km dlouhá naučná stezka „Cestou zlatokopů“. Stezka sleduje původní „Zlatou stezku“ vedoucí přes Amálino údolí, které bylo v roce 1993 vyhlášeno přírodní rezervací o rozloze 83,9 hektaru.

nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet