Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Obří hrad

Pět kilometrů jihovýchodně od Kašperských Hor, na území první zóny Národního parku Šumava, leží nejvýše položené hradiště v České republice. Zbytky pravěkého keltského hradiště nad údolím říčky Losenice na zalesněném hřebeni vrchu Valy (1010 m) naleznete poblíž osady Popelná u Nicova.
Zbytky kamenných valů hradiště byly objeveny teprve v roce 1926. Keltská pevnost pocházející pravděpodobně z 2. - 1. století před naším letopočtem, sloužila patrně k ochraně rýžovišť zlata na říčce Losenici. Novější výzkumy pak připouští možnost, že se může jednat o ohrazení posvátného místa. Celý areál na ploše 80 × 370 m tvoří vnitřní akropole opevněná dvojitým pásem kamenných valů a předhradí obehnané 2 metry širokým náspem. V blízkosti hradiště západním směrem naleznete kamenné moře s vyhlídkou do okolí.
Název Obří hrad koresponduje s pověstí, podle níž bylo toto místo sídlem devíti obrů, ke kterým přišel chudý krejčí. Ten nemohl uživit svých deset dětí, a tak přišel za obry pro pomoc. Se zlou se však potázal a obři jej namísto pomoci shodili ze srázu. Jeden z obrů po něm hodil kámen, ale krejčí pád přežil a poznal v tomto kameni zlato, díky němuž měl vystaráno až do konce života.
V září roku 2005 byla otevřena Naučná stezka Keltové na Šumavě. Informační tabule prozrazují turistům historii osídlení Šumavy Kelty a zároveň popisují zbytky keltského hradiště Obří hrad u Popelné. Jako výchozí místo pro 1,5 km dlouhou stezku je ideální zvolit parkoviště v Popelné, kam se dostanete po úzké silnici z Nicova.

Z Popelné:
- po „žluté“ (0,7 km) - Popelná – Keltské hradiště (Obří hrad)

Z Nicova:
- po „modré“ (1,3 km) - Nicov – Pod Milovským vrchem;
- po „žluté“ (3,2 km) - Pod Milovským vrchem  – Popelná – Keltské hradiště (Obří hrad)
- celková délka   4,5 km

Z Churáňova:
- po „žluté“ (2,1 km) - Hotel Churáňov – U Lanovky – Na Rovinách – U Nového mostu;
- po „červené“ (2,8 km) - U Nového mostu – Popelná;
- po „žluté“ (0,7 km) - Popelná – Keltské hradiště (Obří hrad)
 - celková délka   5,6 km

Z Kašperských Hor:
- po „červené“ (7,6 km) - Kašperské Hory – Zlatý potok – Karlina Pila – Popelná;
- po „žluté“ (0,7 km) - Popelná – Keltské hradiště (Obří hrad)
 - celková délka   8,3 km

nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet