Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Prachatice

K nelépe zachovalým městským komplexům v České republice patří Prachatice, které najdeme 33 km západně od Českých Budějovic a 29 km severozápadně od trojmezí - společné hranice Česka, Německa a Rakouska. Město je vzdáleno 5 km od Chráněné krajinné oblasti a 15 km od Národního parku Šumava. Historické jádro města bylo v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací, protože si zachovalo svoji renesanční podobu uvnitř prstence obehnaného doposud zachovanými městskými hradbami. Jde o vysoký stupeň památkové ochrany, který byl v České Republice přidělen pouze 40 nejzachovalejších městům.
Prachatice jsou rovněž významným místem české historie a každoročně zde na konci června probíhají Slavnosti Zlaté solné stezky s trhy, průvody v historických kostýmech a ukázkami dobových řemesel.
Okolí Prachatic je tvořeno podhorskou vrchovinou s dominantním vrcholem Libín (1096 m), jež plynule přechází v horské pásmo Šumavy.
Na Malém náměstí je fontána, kde začíná naučná stezka. Ta vede kolem hradeb a seznamuje návštěvníky se současným stavem hradebního systému i jeho vývojem. Po procházce obvodu historického jádra můžete vstoupit Dolní branou (tzv. Píseckou), která je součástí renesančního městského opevnění dovnitř renesančního města. Vnitřní část brány pochází z konce 15. století, vnější část v podobě hranolovité věže s cimbuřím pak vznikla v 16. století. Pasovská brána (Horní), kterou se do města dříve vstupovalo, byla v době třicetileté války značně poškozena a později zbourána. Přímo za obvodovou hradební zdí se nachází městský park Parkán, z něhož jsou pěkné pohledy na kostel sv. Jakuba a bývalé městské školy.
V Prachaticích najdete celou řadu turistických zajímavostí. K významným objektům české renesanční architektury patří Stará radnice bohatě zdobena latinskými nápisy a malbami. Budova byla postavena v letech 1570 – 1571 a přestavěna po požárech v letech 1719 a 1832. Dnes v budově nalezneme Městský úřad Prachatice, tři reprezentační sály města a Informační centrum.
Ve městě je také Nová radnice. Tuto budovu v novorenesančním stylu vystavěl v roce 1903 stavitel Rudolf Zobel z Prachatic. Výzdoba radnice zachycuje události z dějin města, například dopravu soli po Zlaté stezce soumary či předávání městských privilegií posly krále Václava IV. v roce 1382. Portréty českých panovníků od Václava IV. až po Rudolfa II., postavy ctností, erby království, císařství a města Prachatic zase naleznete  na Velkém náměstí, v Sitrově domě s gotickými základy. V minulosti byl v budově  hostinec a domov pro žáky německého gymnázia. Dnes se zde nachází muzeum.
Mezi další významné domy Velkého náměstí patří Rumpálův dům, postavený v 16. století. Vyzdobený dům byl ve vlastnictví rodu Rumpálů až do roku 1671, kdy jej město odkoupilo za 1400 zlatých a zřídilo v něm městský pivovar. Další památkou na stejném náměstí je dvoupatrový renesanční Knížecí dům, zvaný také Schwarzenberský. Ten byl postaven v roce 1572 a jeho majitelem byl královský prokurátor a purkrabí Pražského hradu, právník a spisovatel Jakub Menšík z Menštejna. Město Prachatice od něj dům odkoupilo v roce 1580. Vstupní kamenný portál je zdoben schwarzenberským znakem. V postraní části domu naleznete sgrafity s biblickými, bitevními a loveckými motivy. Bez povšimnutí na Velkém náměstí nezůstane ani Kamenná kašna se sochou Spravedlnosti pocházející z 16. století.
Další významnou stavbou je Bozkovského dům. Také tuto stavbu můžete najít na Velkém náměstí. Dům byl postaven v roce 1573 a až do roku 1598 byl majetkem rodiny prachatického rychtáře a pozdějšího hejtmana Jiříka Bozkovského z Bozkovic. Dům však v roce 1832 vyhořel a obnoven byl až v roce 1868. Zajímavý nápis v podloubí tohoto domu hlásá: "Vymalováno jest, ale není zaplaceno."
Na Kostelním náměstí m.j. stojí jednopatrový dům Heydlův dům z roku 1557. Ten bývá spojován s tzv. literátskou školou, navštěvovanou snad i Janem Husem. Dům byl dříve majetkem měšťanské rodiny Heydlů a je vyzdoben cimbuřím a také psaníčkovými a figurálními sgrafity z roku 1557.
Husův dům v Husova ulici je původně gotický dům renesančně přestavěný v letech 1540 – 1557. V době studií zde údajně bydlel Jan Hus. Dům je rovněž ozdoben psaníčkovými sgrafity a od roku 1966 v něm sídlí okresní knihovna.

Neodmyslitelně spjaty se středověkou obchodní cestou již z 11. století jsou právě Prachatice  Tato cesta byla v nejstarších dobách nazývána jako „prachatická“, solná, česká, či soumarská a vedla z bavorského Pasova do celní a tržní osady v místech dnešních Starých Prachatic. Do Čech tudy putovala řada surovin - sůl, víno, koření, drahé látky či jižní plody. Opačným směrem pak zase obilí, kůže, med, pivo a také vlna. Cesta dostala později v 16. století název Zlatá stezka, díky výnosnosti obchodů, především se solí.  Protože postupem času malá trhová osada přestala vyhovovat potřebám obchodního překladiště, na přelomu 13. a 14. století bylo v její blízkosti založeno vyšehradskou kapitulou nové město. Jan Lucemburský v roce 1323 udělil Prachaticím městská práva. Období rozkvětu trvalo až do roku 1420, kdy bylo město dobyto a vypáleno husity. Celkem osmdesát pět prachatických měšťanů bylo pro odpor zavřeno do sakristie kostela a zaživa upáleno! Prachatice poté zůstaly v husitském držení až do roku 1436. Město uznalo císaře Zikmunda za českého krále a Prachatice tak opět dosáhly   povýšení na královské město. Další rozkvět pro Prachatice znamenala doba vlády Rožmberků v 16. století. Město bohatlo zejména díky trhům a monopolu v obchodu se solí. V roce 1601 získal Prachatice císař Rudolf II. a povýšil je opět na královské město. Koncem století, v roce 1692 ovšem zakázal císař Leopold obchod s bavorskou solí a město tak přišlo o tradiční zdroj příjmů a začalo proto ztrácet na významu. Velký požár, při kterém zahynulo 8 lidí a bylo poškozeno více než sto městských domů, postihl Prachatice v roce 1832. V polovině 19. století se Prachatice stávají okresním sídlem, v roce 1893 je otevřena železniční trať Vodňany – Prachatice. Ta byla za šest let prodloužena do Volar. V roce 1938 bylo město jako součást Sudet připojeno k Německu a osvobozeno bylo v květnu 1945.

nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet