Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Sušice

Město Sušice leží v údolí řeky Otavy na úpatí hory Svatobor, 10 kilometrů jihovýchodně od hradu Rabí, 28 km jihovýchodně od města Klatovy a 33 km od hraničního přechodu s Německem - Železné Rudy. Sušice bývá díky své poloze často nazývána bránou Šumavy a Je ideálním východiskem pro výlety do centrální oblasti Šumavy. Město leží v bezprostřední blízkosti Chráněné krajinné oblasti - 5 km a Národního parku Šumava - 11 km.
Každoročně koncem května probíhá ve městě zahájení turistické sezóny dvoudenní akcí - Dny Sušice. Na sušickém náměstí během dvou dnů vystupují hudební a taneční skupiny, účastní se i soubory z partnerských měst z Německa a Švýcarska.
Mezi turistické zajímavosti patří dvoupatrová radniční renesanční budova uprostřed náměstí, která byla postavena po zhoubném požáru roku 1707. Z původní budovy z druhé poloviny 16. století se dochoval jen kamenný portál vchodu, který je součástí i dnešní budovy. K nejstarším památkám Sušice patří kamenná deska. Ta je zazděná do vestibulu radnice, která byla až do roku 1856 vsazena do bývalé Klášterní brány. Latinský nápis na této desce praví, že za panování Jana Lucemburského bylo město roku 1322 opevněno hradbami. Třicet metrů vysoká radniční věž je po dokončení rozsáhlé rekonstrukce radnice v roce 2004 zpřístupněna také pro veřejnost. Na náměstí se dochovala rovněž řada renesančních domů s gotickými jádry.
Jednou z nejvzácnějších stavebních památek města je Voprchovský dům – gotická stavba z poloviny 15. století s původními klenbami, kde dnes sídlí Muzeum Šumavy. Další významné domy: Rozacínovský dům z roku 1600, barokní Krocénovský dům. Na Náměstí Svobody zaujme empírová kašna z počátku 19. století, v Kostelní ulici stojí Kostel svatého Václava, bez povšimnutí nezůstane Hřbitovní kostel Panny Marie, v blízkosti mostu na pravém břehu Otavy stojí Kostel svatého Felixe a kapucínský klášter. Do hradeb obklopujících staré město je vklíněn Starý židovský hřbitov z roku 1626.
Krásný pohled a vyhlídky na Sušici nabízí vrch Svatobor, který je s výškou 845 metrů nad mořem výraznou dominantou okolí. Na úpatí byly objeveny stopy obydlí ze střední doby kamenné, tedy z doby 10 000-8 000 let před naším letopočtem. Krásný pohled na Sušici nabízí  i Kaple Anděla Strážce (552 m), stejně jako pohled k pohraničním vrcholům Šumavy. Památník husitství v podobě obrovského kalichu můžete spatřit na Žižkově vrchu. Ve městě proslaveném výrobou sirek najdete také památku na dílo Karla Klostermanna, který zde několik let pobýval.

Sušice byla původně pravěkou osadou rýžovníků zlata, jež vznikla při obchodní stezce do Bavor na soutoku řek Otavy a Roušarky. Osada byla založena zřejmě kolem roku 790, přičemž první písemné zmínky pochází až z roku 1233. Díky sňatku bavorského hraběte z Luku s Ludmilou dcerou českého knížete Bedřicha připadla v roce 1192 Sušice s okolím hrabatům z Bogenu. Odtud pochází její dobový německý název Schüttenhofen. V roce 1273 získal toto území zpět Přemysl Otakar II., který  začal budovat královské město a středisko krajské správy, které se mělo stát oporou jeho moci. Král Jan Lucemburský dal roku 1322 obehnat město hradbami a v roce 1324 potvrdil královskému městu práva na zlatá rýžoviště. Sušice získala další privilegia od císaře Karla IV., ať už to bylo právo mílové či právo na vybírání mýta. Město Sušice nesmělo být zastaveno ani zcizeno koruně. Od krále Václava IV. zase privilegium na jeden týdenní výroční trh ve svátek Nanebevzetí Panny Marie. Během husitských válek stálo město na straně táboritů a konaly se zde také husitské sjezdy. Sušičtí se navíc účastnili všech významných bitev. Město bohatlo zejména v 16. století díky své poloze na jedné z hlavních větví Zlaté stezky - obchod se solí, obilím a sladem. Město bylo za účast na povstání českých stavů po Bílé hoře postiženo konfiskací statků a v době rekatolizace odchodem měšťanů do emigrace. Také za třicetileté války bylo město sužováno nájezdy švédských vojsk a častými požáry. V letech 1678 – 1681 postihl celý kraj i město mor. V roce 1707 zase prakticky celé město i s předměstími po největším požáru lehlo popelem. Podle záznamů oheň zničil celkem 128 domů, dále 10 dvorů a 28 domků na předměstích. Zahynulo při něm celkem 31 osob. Během 18. století se Sušice snažila zahladit stopy po této obrovské tragédii, a tak díky postupné nové výstavbě města po tomto rozsáhlém požáru získalo město prakticky svůj dnešní vzhled. Teprve  v 19. století v souvislosti se založením místní sirkařské výroby roku 1839 zdejším rodákem Vojtěchem Scheinostem nastal nový rozkvět Sušice. Jeho továrnu  vzápětí odkoupil židovský obchodník Bernard Fürth, který později financoval další rozvoj výroby a stavbu dalších továrních budov. Fosfátové zápalky, později tzv. bezpečnostní zápalky,  proslavily Sušici v příštích letech prakticky po celém světě! Koncem 19. století se rozvinul také kožedělný průmysl a spolu s ním také těžba a zpracování vápence. V roce  1871 se v Sušice začalo s chovem lososovitých ryb, roku 1888 bylo město napojeno na železnici a v roce o deset let později zde byla založena nemocnice. Sušice měla vždy převážně české obyvatelstvo a proto také nebyla v roce  1938 připojena k Velkoněmecké Říši. Město bylo 6. května 1945 osvobozeno americkou armádou generála Pattona, což připomíná pamětní deska na budově muzea.
nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet