Chalupa se nachází v podhorské osadě Kůsov, pouhý kilometr od známého centra zimních sportů Zadov – Churáňov na Šumavě.

Vimperk

Vimperk  leží v údolí řeky Volyňky, 17 km severozápadním směrem od okresního města Prachatice. Město pod Boubínem je známé tiskařskou tradicí a sklářstvím a je jedním z měst užívajících přívlastku Brána Šumavy. Vimperk se rozprostírá na hranici Chráněné krajinné oblasti, 10 km od Národního parku Šumava a leží na významném silničním tahu z vnitrozemí k česko-německému hraničnímu přechodu ve Strážném. Sídlí zde Správa NP a CHKO Šumava.
Původní osadu založili už v 11. století mniši řádu benediktů z Windberga nad Řeznem. Ti osidlovali tuto oblast za účelem zvýraznění česko-bavorské hranice. Bavorský hrabě Albrecht III. z Luku zde nechal zřejmě v roce 1195 postavit opevněné strážní místo stejného jména jako osada Windberg. Postupným počešťováním vznikl současný název Vimperk. První písemná zpráva vztahující se k založení hradu pochází z roku 1263. Hrad střežil vimperskou větev solné cesty, tzv. „Zlaté stezky“ z Pasova. V letech 1530 – 1560 byl hrad přestavěn na renesanční zámecké sídlo. Vimperk  byl za husitských válek roku 1423 dobyt a husity vypálen. V roce 1468 byl znovu vypálen, tentokrát Bavory. Městem se Vimperk stal v roce  1479 a to za vlády Vladislava II. Jagellonského. Byl obdařen mnoha výsadami a navíc byl opevněn hradbami, jejichž zbytky se dochovaly dodnes. K 15. století se váží počátky tradice vimperského knihtisku. Tiskly se zde modlitební knížky, kalendáře či miniaturní korány ve 30 jazycích. Během třicetileté války ale Vimperk hospodářsky upadal. V 17. a 19. století postihly město rozsáhlé požáry. V roce 1814 zahájila ve městě provoz sklárna. Při posledním velkém požáru v roce 1904 vyhořelo téměř celé náměstí. V poválečné historii se ve Vimperku rozvinul průmysl textilní, nábytkářský, elektrotechnický, potravinářský a dřevařský. Vimperk je jedním z mála šumavských měst, kde se tradice výroby skla dochovala do dnešních dnů.
Mezi turistické zajímavosti pro svůj secesní vzhled patří náměstí, původně středověké ulicového typu má ve svažitém terénu obdélníkový tvar. Na tomto náměstí se nachází gotický kostel Navštívení Panny Marie z druhé poloviny 14. století. V kostele je barokní oltář a zasklená tumba s ostatky sv. Inocence z roku 1768. Najdeme zde také cenné nástěnné malby, sochy a obrazy. Před tímto kostelem najdete sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1721. Další zajímavostí je kašna z 18. století v horní části náměstí, která je doplněna sochou sv. Floriána z 19. století. Na náměstí se nachází také městská zvonice. Tato hranolovitá věž byla postavena kolem roku 1500 a z tohoto období se zachovalo kamenné ostění vstupu. Barokní výzdoba byla zničena při požáru roku 1861. V roce 1900 sem byly umístěny hodiny od L. Hainze z Prahy.
Ve Vimperku dále objevíte hřbitovní kostel sv. Bartoloměje, který představuje ranně gotickou stavbu z roku 1279, přestavenou barokně roku 1708 a později pseudogoticky upravenu. V interiéru se nachází cenné nástěnné malby a náhrobky z 15. až 17. století. Vedle kostela stojí barokní kaple Čtrnácti pomocníků, která byla založena roku 1708 huťmistrem Michalem Müllerem (vynálezce křišťálového skla), který je zde také pohřben. Další památkou je socha sv. Anny Samotřetí, která pochází z 16. století a znázorňuje matku Panny Marie, Pannu Marii a Ježíše Krista. Socha je vyrobena z tvrdého křemene.
Součástí opevnění budovaného roku 1479 je Černá zámecká brána, deset metrů vysoká dvoupatrová budova  zakončena dlátovitou střechou, jediná ze čtyř bran, která se dochovala. Součástí severního opevnění hradu je Haselburg, předsunutá samotně stojící dělostřelecká bašta. Nad branou je umístěna deska s erbem Kaplířů ze Sulevic a letopočet 1479. Turisty obdivovaný je také dům zvaný U Jelena. Tato gotická jednopatrová stavba s klasicistní fasádou byla renesančně přestavěna, na nároží je umístěná plastika hlavy jelena.
Typickou ukázkou šumavské architektury jsou srubové domy č.p. 16 a 18, stavby datované do 18. století, které prošly po roce 1958 celkovou rekonstrukcí.
Významnou technickou památkou je Klášterský viadukt, ke kterému vede cesta z města „po červené“ cykloznačce. Jde o železniční zděný čtyřobloukový most na železniční trati Vimperk - Volary postavený na konci 19. století.
nahoru

Provozovatel ubytování

Bohumila Pastorová
Nový Jáchymov 134
267 03 Nový Jáchymov

telefon: +420 311 693 392
telefon: +420 607 673 075
e-mail: b.pastorova@atlas.cz

Chalupa Eliška © 2012 | Developed by Kinet